Opinia o produkcie

Opinia o produkcie

Czym kierujesz się przy wyborze produktu niezbędnego do utrzymania higieny w Twoim gospodarstwie domowym? Oznacz poniższe czynniki od najważniejszego (1) do najmniej dla Ciebie istotnego

* - Pola wymagane
** - jedno z tych pól musi zawierać dane
Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez "Radziemska Wyrób Artykułów Chemii Gospodarczej" z siedzibą w Łomiankach moich danych osobowych przekazanych w formularzu wyłącznie w celu udzielenia informacji w sprawach będących przedmiotem treści niniejszego formularza.