REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1
Usługę bezpłatnego newslettera świadczy: RADZIEMSKA Wyrób Artykułów Chemii Gospodarczej Lidia Radziemska. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.


§ 2
Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.


§ 3
Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, wydarzeniach i nowościach sklepu RADZIEMSKA Wyrób Artykułów Chemii Gospodarczej Lidia Radziemska poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.


§ 4
Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez RADZIEMSKA Wyrób Artykułów Chemii Gospodarczej Lidia Radziemska na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.


§ 5
RADZIEMSKA Wyrób Artykułów Chemii Gospodarczej Lidia Radziemska nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.


§ 6
Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. 


§ 7
Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez RADZIEMSKA Wyrób Artykułów Chemii Gospodarczej Lidia Radziemska, za pośrednictwem newslettera, reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.


§ 8
RADZIEMSKA Wyrób Artykułów Chemii Gospodarczej Lidia Radziemska zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników lub dostarcza treści bezprawne.