Polityka  Jakości

      Celem firmy jest dostarczenie na rynek Polski najwyższej jakości i po konkurencyjnych cenach produktów dla klientów indywidualnych, hurtowni, sklepów i firm wykorzystujących nasze wyroby w swoich procesach biznesowych.

 

      Receptury wyrobów, a także warunki ich produkcji są zgodne z wymaganiami norm zakładowych, dobrych praktyk produkcyjnych i wymagań prawa.

 

Cel realizujemy poprzez:

-          Zbieranie informacji z rynku o oczekiwaniach i preferencjach Klientów;

-          Prowadzenie analiz konkurencyjności cen i jakości wyrobów;

-          Prowadzenie działań mających na celu potwierdzenie wysokiej jakości wyrobów;

-          Opracowywanie i realizowanie planów strategicznych, uwzględniając środki na realizację powyższych celów.

 

      Wiemy, że nasi Klienci oczekują nie tylko wysokiej jakości produktów, ale także przedstawienia przejrzystych opisów produktów i warunków ich zastosowania. Dlatego wciąż podnosimy nasze kwalifikacje, aby umiejętnie doradzać naszym klientom.

 

      Oferujemy wyroby chemii gospodarczej najwyższej jakości ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

 

      Potrzeby naszych klientów możemy zaspokajać poprzez wyznaczone, realizowane, monitorowane i weryfikowane cele jakości.

 

            Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań naszych klientów, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełnienia wymagań prawa i zawartych umów.

 

 

Zatwierdziła: Właściciel Lidia Radziemska

Data aktualizacji: 15.09.2017 r.