Certyfikaty

W maju 2005 r. odbył się w naszej firmie audyt Systemu Zarządzania Jakością, który był poprzedzony wielomiesięcznymi przygotowaniami obejmującymi modernizację zakładu produkcyjnego oraz biur firmy, a także skrupulatnym przygotowaniem opisu wszelkich prowadzonych procesów. Przedsięwzięcie wymagało wiele trudu, a spotkało się z dużym zrozumieniem i zaangażowaniem całej załogi.

Uzyskaliśmy certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami BS EN ISO 9001:2000 w zakresie produkcji i dystrybucji artykułów chemii gospodarczej oraz usług konfekcjonowania artykułów chemii gospodarczej. Certyfikat został nam przyznany przez międzynarodową instytucję certyfikującą: BSI Management Systems Polska Sp. z o. o . i zarejestrowany pod Nr FM 96473 dnia 10 czerwca 2005 roku.

Głównym naszym celem, jaki pragniemy osiągnąć poprzez wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością jest stałe dążenie do coraz lepszej obsługi Klienta, poznawanie potrzeb i zwiększanie Jego zadowolenia, lepszej motywacji pracowników oraz stosowanie najnowocześniejszych i jednocześnie najlepszych technologii podczas produkcji wyrobów, jak również ciągłego udoskonalania samej organizacji firmy. 

pdf.gifPokaż certyfikat

c1m.jpg c2m.jpg c3m.jpg c4m.jpg
c5m.jpg c6m.jpg c7m.jpg c10m.jpg