Higienicznie czyste pranie

Biobójcze i dezodorujące właściwości systemu TAED w proszkach do prania

Bakterie i inne drobnoustroje powodują nie tylko zakażenia (występują jako patogeny), ale są również odpowiedzialne za powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Dawniej drobnoustroje znajdujące się na bieliźnie były niszczone podczas jej prania w wysokiej temperaturze (gotowanie bielizny). W nowoczesnych detergentach system TAED (kompozycja nadtlenków z tetraacetyloetylenodiaminą) spełnia tę rolę przy znacznie niższych temperaturach. Przy stosowaniu systemu TAED, higienicznie czyste pranie, a więc zniszczenie bakterii, drobnoustrojów i niechcianych zapachów, odpowiadające praniu z gotowaniem, ma miejsce już w temperaturze 40°C.

Antybakteryjne działanie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru (woda utleniona) były znane od dawna. Podczas gdy kwas nadoctowy posiada właściwości bakteriobójcze, antywirusowe i grzybobójcze, nadtlenek wodoru ma szczególnie działanie odkażające i wyjaławiające (właściwości antyseptyczne - zabijanie wszystkich drobnoustrojów: bakterii, wirusów, grzybów), hamuje wzrost i ogranicza rozmnażanie się drobnoustrojów (działanie bakteriostatyczne) a także posiada zdolność niszczenie zarodników (własności sporobójcze). Obydwa związki uzupełniają się idealnie.

Źródłem nadtlenku wodoru w proszkach do prania są nadtlenoborany sodu (PBS1, PBS4) i nadwęglan sodu (PCS). W temperaturze pokojowej działanie PCS, PBS1 lub PBS4 jest niezauważalne. Nadtlenek wodoru powstający z nadtlenków w kąpieli piorącej wykazuje silne działanie utleniające dopiero powyżej 80°C. Podczas prania w temperaturach poniżej 60°C przy użyciu proszku z nadtlenkami, bez TAED, duża liczba drobnoustrojów przeżywa w kąpieli piorącej i na bieliźnie. Nadtlenki zawarte w proszku mogą zniszczyć do 95% mikroorganizmów. Stopień zniszczenia drobnoustrojów >99.99%, nawet w czasie nieprzekraczającym 15 min, osiąga się tylko poprzez dodanie do proszku zawierającego nadtlenki, TAED w charakterze aktywatora (proszek z systemem TAED).

Także podczas prania w temperaturach poniżej 40°C, gdzie działanie nadtlenku wodoru - w szczególności podczas krótkiego prania - jest niewystarczające, efektywność biobójcza może być poprawiona a i spektrum niszczonych drobnoustrojów może być znacznie poszerzone poprzez użycie TAED. Na przykład: grzyby drożdżowe candida albicans są szczególnie odporne na działanie dezynfektantów tlenowych. W temperaturze 40°C nie giną przy stosowaniu zwykłych proszków do pranie jak również nie giną w dostatecznej ilości, jeżeli proszki zawierają tylko nośniki aktywnego tlenu. Dopiero zastosowanie systemu TAED znacząco redukuje liczbę tych zarazków. Dlatego też systemy TAED są używane również w preparatach dezynfekujących oraz środkach czyszczących o działaniu biobójczym.

Oprócz bakteriobójczego działania, system TAED usuwa zapachy pranej bielizny. Bakterie, które osadzają się razem z brudem na bieliźnie dają nieprzyjemny zapach powodowany produktami ich metabolizmu. Używanie detergentów zawierających system TAED powoduje usuwanie źródeł tych zapachów (poprzez utlenianie), zatem neutralizację zapachu. To samo odnosi się do typowych zapachów kuchennych (przygotowywanie jedzenie) albo zapachu dymu tytoniowego.

(na podstawie: The clean and clever way of bleaching, Clariant).