Inne powody dla używania naszego krochmalu

Skrobie modyfikowane z polskich krochmalni w pralniach przemysłowych.

Polska posiadająca największy obszar uprawy ziemniaka w Europie po przystąpieniu do Unii Europejskiej stała się importerem netto skrobi ziemniaczanej, nie bacząc na to, że posiada nowoczesne krochmalnie na swym terenie. Przyznane Polsce przez UE limity produkcyjne skrobi spowodowały, iż możliwości produkcyjne polskich krochmalni wykorzystane są w 60-65% a spadek wielkości zakontraktowanych upraw ziemniaków skrobiowych spadł o 35-40% w stosunku do okresu bezpośrednio przed przystąpieniem do UE. W efekcie obniżyło to rentowności produkcji zakładów i zahamowało rozwój przemysłu skrobiowego.

Dodatkowo, polski rynek skrobi modyfikowanych został zdominowany przez producentów z Niemiec, Holandii i Francji. Jest to pokłosie nieuczciwej konkurencji pomiędzy unijnymi producentami dotowanej skrobi a producentami polskimi w okresie przed przystąpieniem Polski do UE. 

Nie możemy oczekiwać, iż limity produkcyjne przyznane Polsce zostaną znacząco zwiększone a i zniesienie limitów jest nierealne. W niektórych obszarach "wolna konkurencja", która jest podobno podstawą nowoczesnego, zdrowego życia gospodarczego (podobnie jak demokracja - ustroju politycznego) nie może być udziałem wszystkich. 

Warto jednak zauważyć, że ze względu na wysoki import skrobi modyfikowanych rozwój ich produkcji w Polsce natrafia na barierę braku popytu (ograniczony popyt). Ograniczony popyt powoduje małą rentowność produkcji a zatem nie pozwala na jej rozwój. Z konieczności, polskie krochmalnie pozostają przy produkcji skrobi nieprzetworzonej, którą eksportują, podczas gdy mogłyby produkować, przynajmniej niektóre z nich, i sprzedawać znacznie droższe skrobie przetworzone.

Stosowany powszechnie w pralniach na terenie kraju rozpuszczalny na zimno krochmal sprowadzany jest z krajów zachodniej Europy. Jest on zalecany przez producentów sprowadzanych do Polski maszyn pralniczych z tychże krajów. Należy stwierdzić, iż brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia, wynikającego z wymaganych właściwości użytkowych krochmalu dla apreturowania tkanin, dla niemożności użycia w tych maszynach krochmalu produkowanego przez innych producentów np. polskich. Więcej, krochmal produkowany przez naszą firmę, receptura którego oparta jest na współpracy z polskimi naukowcami i z polskimi zakładami produkującymi skrobie modyfikowane oraz na naszym, ponad 25-cioletnim doświadczeniu, jest nie tylko bardziej wydajny, ale także tańszy (w niektórych przypadkach nawet dwukrotnie) od krochmali importowanych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, celem naszym jest promowanie używania w pralniach przemysłowych krochmalu opartego na polskich skrobiach modyfikowanych.

Zatem, stosując nasz krochmal pomagasz nie tylko sobie, zmniejszając wydatki na zakup krochmalu, nie tylko pomagasz rozwijać się naszej firmie, ale także pomagasz polskim krochmalniom oraz plantatorom ziemniaka w Polsce. Należy pamiętać, iż rentowność produkcji a także i ceny jednostkowe produktu zależą od skali produkcji: im zakład ma większy przerób, tym większa jest rentowność zakładu pozwalająca na jego rozwój a także, tym mniejsza jest cena jednostkowa produktu.