Właściwości sanityzujące środków do prania firmy RADZIEMSKA

Sanityzacja to usuwanie widocznych zabrudzeń i zanieczyszczeń a wraz z nimi także większości drobnoustrojów.

Dezynfekcja: proces, w wyniku którego ulegają zniszczeniu formy wegetatywne drobnoustrojów (pozostają spory bakteryjne i tzw. "powolne" wirusy).

S k u t e c z n o ś ć   s a n i t y z a c j i / d e z y n f e k c j i   jest wprost proporcjonalna do czasu działania i stężenia preparatu sanityzującego/dezynfekującego, wzrasta także wraz ze wzrostem temperatury.

Jednym z rodzajów środków dezynfekujących należących do grupy dezynfektantów chemicznych są preparaty z aktywnym tlenem. Związki utleniające oparte są o m.in. następujące substancje czynne: nadtlenek wodoru (woda utleniona), kwas nadoctowy, nadboran sodu, nadwęglan sodu, nadsiarczan potasu, nadmanganian potasu, aktywator TAED (tetraacetyloetylenodiamina).Wśród zalet preparatów tej grupy jest wysoka aktywność w stosunku do bakterii, grzybów oraz wirusów, prątków i sporów, brak narastania odporności drobnoustrojów, szybkość działania, niska toksyczność oraz wysoki stopień biodegradacji. Wadą tych preparatów jest silne działania utleniające oraz niski stopień tolerancji wobec substancji organicznych.

W nowoczesnych proszkach do prania zawierających system "nadtlenek + TAED" po ich rozpuszczeniu w wodzie powstaje kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru posiadające właściwości dezynfekujące. Prekursorami ich są najczęściej nadboran sodu lub nadwęglan sodu oraz tetraacetyloetylenodiamina (TAED).

 

Środek piorący

lub wspomagający pranie

firmy  RADZIEMSKA

Kategoria

/ grupa

Termin przydatności

mies.

kwas

nadoctowy

CAS 79-21-0

nadtlenek

wodoru

CAS 7722-84-1

Wagowa zawartość procentowa

UNI BIEL

Proszek do prania

-

24

2.84%

4.01%

PRO BIEL

Proszek do prania firan i zasłon

-

24

5.19%

7.00%

OXY BIEL

Wybielacz

-

24

5.82%

7.79%

BIO BIEL

Odplamiacz

-

24

4.58%

6.07%

OXY CLEAN  (HT, LT)

Preparat wybielająco-sanityzujący

-

60

HT:  3.27%

LT:  9.25%

HT:  25.83%

LT:    9.74%

 

Uwaga! Wszystkie wymienione środki zawierają system TAED oraz nie zawierają fosforanów.

   ( ) - teoretyczna wartość maksymalna, po odliczeniu ilości nadtlenku wodoru niezbędnej dla wytworzenia kwasu nadoctowego

 

D l a   p o r ó w n a n i a   b i o b ó j c z e   ś r o d k i   p i o r ą c e :

Środki zamieszczone w Rejestrze Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 30.01.2008 r.

(wybrano preparaty proszkowe  z systemem "nadtlenek + TAED")

 

Nazwa produktu biobójczego

Zakres obrotu i stosowania

oraz jego przeznaczenie

Rodzaj produktu

biobójczego

(Kategoria i grupa)

Okres ważności

produktu

biobójczego

kwas

nadoctowy

CAS 79-21-0

nadtlenek

wodoru

CAS 7722-84-1

Wagowa zawartość procentowa

CLOVIN II Septon

produkt do profesjonalnego stosowania;

proszek przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej w procesie prania

I / 2

12

3.33%

(5.01%)

ELTRA

produkt do profesjonalnego stosowania;

proszek do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny szpitalnej w procesie prania

I / 2

24

2.24%

(4.20%)

ECODES

proszek piorąco-dezynfekujący bez zawartości fosforanów, przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania, do stosowania w miejscach publicznych (włącznie ze szpitalami) i w przemyśle

I / 2

36

1.84%

(4.32%)

"BARLON Extra D"

produkt do powszechnego stosowania;

proszek do prania przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania w zakładach opieki zdrowotnej

I / 4

12

2.90%

2.60%

 

( ) - wartość maksymalna, obliczona na podstawie podanych procentowych zawartości nadtlenków, po odliczeniu ilości nadtlenku wodoru niezbędnej dla wytworzenia kwasu nadoctowego

 

Kategoria IProdukty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu

   Grupa 2. Produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze

   Grupa 4. Produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt